30. september 2020

Predstavitev standardov za eRačun in predstavitev eSLOG 2.0 eRačuna

Eracuni1