Forum logo3

Forum je posvetovalno telo na področju eRačunov na nacionalni ravni, ki vključuje predstavnike zainteresiranih deležnikov gospodarstva (malih, srednjih in velikih podjetij), javnega sektorja, združenj, zbornic in izobraževalnih institucij.

Delovanje Foruma vključuje tudi področja poslovanja z eNaročilnicami, eDobavnicami, eOpomini in drugimi eDokumenti.

Odločitve in priporočila

Sprejete odločitve in priporočila

 • Na 13. seji Foruma 12.10.2022 je bil članom predstavljen predlog Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov, ki predvideva obvezno izmenjavo e-računov za vse poslovne subjekte.
 • Nacionalni forum za je v sodelovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in Upravo Republike Slovenije za javna plačila pripravil Pojasnilo o uporabi davčnih kategorij oziroma pripadajočih davčnih kod v e-računih e-SLOG 2.0 (21.1.2022)
 • Forum je na 12. seji 3. 12. 2020 potrdil, da delovna skupina za eSLOG začne z razvojem novih eSLOG standardov za eOpomin in eIOP.
 • Nacionalni forum za e-račun je pripravil pojasnilo glede zapisa davčnih številk/identifikacijskih številk za DDV prodajalca in kupca v poslovnih terminih za e-račune v e-SLOG 2.0. Pojasnilo se nanaša na razlikovanje glede na to ali je prodajalec/kupec identificiran za namene DDV ali ni. (25.11.2020)
 • Forum je na 11. seji 5. 12. 2019 sprejel odločitev, da se s 1. 10. 2020 prenehata uporabljati standarda eSLOG eRačun 1.6 in 1.6.1.
 • Predlog Forum je, da se zakonsko uredi obvezna izmenjava eRačunov med pravnimi subjekti, ki naj stopi v veljavo v letu 2021.
 • Forum je na 10. seji 27. 11. 2018 sprejel odločitev, da se nov nacionalni standard e-SLOG 2.0 eRačun prične vsesplošno uporabljati s 1. 6. 2019. V prehodnem obdobju oziroma do ukinitve standarda e-SLOG 1.6 se uporabljata standarda e-SLOG 1.6 in 2.0.
 • Forum je na 7. seji 16.6. 2015 potrdil Kodeks ponudnikov omrežij elektronske izmenjave dokumentov, ki ureja pravila o medmrežnem povezovanju in poslovanju med ponudniki. Namen določitve teh pravil je zagotoviti ustrezno raven kakovosti storitve izmenjave in po vzoru telekomunikacijskih omrežij omogočiti, da lahko vsak izdajatelj izmenja eDokumente s prejemnikom, ne glede na to v katerem omrežju se nahaja. Kodeks ponudnikov omrežij elektronske izmenjave dokumentov.
 • Za izmenjavo eDokumentov se naj uporabljajo varni elektronski predali, saj izmenjava eDokumentov preko elektronske pošte ne zagotavlja zanesljivosti dostave, identifikacije pošiljatelja ter sledljivosti dostave. Poslovnim partnerjem se uporaba e-pošte za izmenjavo eDokumentov odsvetuje, kar je tudi priporočilo Evropskega foruma za eRačune.
Srečanja Foruma

Prezentacije in druga gradiva

13. srečanje Foruma (12.10.2022)

12. srečanje Foruma

11. srečanje Foruma

Bi radi postali član Nacionalnega foruma?

Vabljeni, da se vključite v forum. Za vključitev je potrebno izpolniti Pristopno izjavo in jo posredovati na elektronska naslova info@epos.si in e-racun@ujp.gov.si. Članstvo v Slovenskem forumu za eRačun je brezplačno.

Člani

Podjetje / Organizacija

 1. A1 d.d.
 2. Abanka d.d.
 3. ABMSS, upravljanje naložb d.o.o.
 4. Adacta d.o.o.
 5. ADUT d.o.o.
 6. Aerodrom Portorož d.o.o.
 7. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
 8. AJPES
 9. Anni Edico d.o.o.
 10. Arhiv RS
 11. Avtenta d.o.o.
 12. Banka Slovenije
 13. Bankart
 14. BASS d.o.o.
 15. BPLANET d.o.o.
 16. BUYITC d.o.o.
 17. Cetis d.o.o.
 18. COMTRON d.o.o.
 19. CREA d.o.o.
 20. Datalab d.d.
 21. Deželna banka Slovenije d.d.
 22. Društvo media.doc
 23. DZS
 24. Elektro Gorenjska
 25. EPPS d.o.o.
 26. Fakulteta za organizacijske vede Kranj
 27. Finančna uprava Republike Slovenije
 28. Fin4Green d.o.o.
 29. Genis d.o.o.
 30. Gorenjska banka d.d.
 31. GS1
 32. GZS
 33. GZS - Zbornica računovodskih servisov
 34. GZS - Združenje za informatiko in telekomunikacije
 35. Hakl IT d.o.o.
 36. Halcom d.d.
 37. Hermes d.o.o.
 38. IMAGINE d.o.o.
 39. Intesa Sanpaolo Bank
 40. ITAD, Revizija in svetovanje
 41. ITELIS d.o.o.
 42. Ixtlan-team d.o.o.
 43. Izberi d.o.o.
 44. JECOM d.o.o.
 45. JOHNSON & JOHNSON
 46. KRO d.o.o.
 47. MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.
 48. MAOP d.o.o.
 49. Mercator d.d.
 50. MERKUR trgovina, d.d.
 51. Microcop d.o.o.
 52. Mikrografija d.o.o.
 53. Ministrstvo za finance
 54. Ministrstvo za finance, direktorat za javno računovodstvo
 55. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 56. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
 57. Ministrstvo za javno upravo
 58. Ministrstvo za notranje zadeve
 59. Ministrstvo za zunanje zadeve
 60. Mollier d.o.o.
 61. NIKI d.o.o.
 62. NLB d.d.
 63. Nova KBM d.d.
 64. Občina Domžale
 65. Obrtno združenje Slovenije
 66. OPAL d.o.o.
 67. Panteon Group d.o.o.
 68. Perftech d.o.o.
 69. PETROL d.d.
 70. PLINKO KOSTANJEVEC d.o.o.
 71. Pošta Slovenije d.o.o.
 72. RTV Slovenija
 73. SAOP d.o.o.
 74. SETCCE d.o.o.
 75. Svetovarna d.o.o.
 76. SVET STROJEV d.o.o.
 77. Telekom d.d.
 78. Teletech d.o.o.
 79. T-2 d.o.o.
 80. TETRADA d.o.o.
 81. Uprava Republike Slovenije za javna plačila
 82. URI Soča
 83. VASCO
 84. Vlada Republike Slovenije
 85. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
 86. ZAVRL & ZAVRL d.o.o.
 87. Združenje bank Slovenije
 88. ZZI d.o.o.
Kaj pridobijo člani

Člani foruma lahko aktivno sodelujejo pri usklajevanju stališč, obravnavi novosti, prepoznavanju ovir pri uvajanju eRačunov in drugih eDokumentov, pripravi predlogov za zakonodajalca, obravnavi odprtih vprašanj in opozarjanju na morebitne težave v procesu izmenjave ali implementacije eRačunov in drugih eDokumentov.

Slovenski forum za eRačun sta ustanovili Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) z namenom aktivnega vodstva in koordinacijske pri popularizaciji in uvajanju pozitivnih učinkov eRačunov.

Glavna cilja Slovenskega foruma za eRačun sta spodbujanje uporabe in doseganje kritične mase uporabnikov v procesu izmenjave eRačunov, ki se bo prilagodila sodobnejšemu in poenostavljenemu načinu poslovanja.Evropski forum

Slovenski forum za eRačun je partner Evropskega foruma za eRačun (The European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing - EMSFEI), ki spodbuja vsesplošno uporabo eRačunov v državah članicah in omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri čezmejni izmenjavi eRačunov. Predstavnika Slovenije v Evropskem forumu sta Jorgo Bertalanič (UJP) in Rok Bojanc (ZZI).

Link: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing

Zanimive vsebine


Objavljeno je zadnje poročilo Billentis 2019-2025. Brezplačno je na voljo na tej povezavi.

Publikacija Poslovanje z eRačuni v Sloveniji
je bila pripravljena v okviru projekta ROSE in predstavlja trenutno stanje poslovanja z eRačuni ter prednost uporabe, poslovanje pa postavlja tudi v širši evropski kontekst. Ogled publikacije.

Poročilo Evropskega foruma za eRačun
, ki podaja pregled stanja in priporočila na področju izmenjave in interoperabilnosti eRačunov. Ogled poročila.