21. november 2022

Nova eSLOG standarda: eOPomin in eIOP

Tehnični odbor eSLOG je objavil nove eSLOG dokumente.

  • eSLOG eOpomin - dokument, s katerim prodajalec opomni svojega dolžnika na zapadel in neplačan račun.
  • Izpis odprtih postavk (IOP) - dokument, s katerim prodajalec obvesti dolžnika o odprtih postavkah, oziroma zapadlih neporavnanih obveznostih.
  • IOP povratnica - dokument, s katerim prejemnik IOP potrdi ali zavrne dokument IOP.

Pripravljena dokumentacija vključuje podatkovne elemente, sintakse, XSD sheme in primere uporabe.