Projekt ROSE 2

Logo za na web

S projektom ROSE 2 "Readiness Of Slovenian E-invoicing 2" nadgrajujemo rezultate projekta ROSE z namenom omogočiti avtomatizacijo celotnega procesa od naročila do plačila v javnem sektorju in gospodarstvu.

Poslovanje z eRačuni in eNaročanje predstavljajo jasen primer, kako digitalne inovacije prinašajo merljive koristi pri učinkovitosti in varčnosti za javno upravo, državljane in podjetja širom Evrope. Digitalne tehnologije spreminjajo naš svet. Čas je, da enotni evropski trg prilagodimo digitalni dobi.
Rezultati projekta ROSE 2

Projekt ROSE 2 je zaključen 30.9.2020, njegovi rezultati so:

 • pripravljeni standardizirani elektronski dokumenti za naročilnico in dobavnico v eSLOG 2.0
 • nadgrajen eRegister, ki poleg podatkov o eRačunih vsebuje tudi podatke o eNaročilnicah in eDobavnicah
 • izvedena konferenca o ePoslovanju med podjetji v letu 2020 in naprej in pripravljena publikacija Digitalizacija poslovanja od naročila do plačila - Standardizacija eRačunov in eNaročanja v slovenskem in angleškem jeziku.
 • pripravljene so izobraževalne vsebine na temo ePoslovanja za usposabljanje uporabnikov in ponudnikov programskih rešitev
 • nadgrajen sistem UJP za izmenjavo eDokumentov s proračunskimi uporabniki s celovito podporo eSLOG 2.0 eDokumentov
 • nadgrajen sistem ZZI za izmenjavo eDokumentov za poslovne subjekte s celovito podporo eSLOG 2.0 eDokumentov in procesov eNaročanja
Učinki projekta

Pozitivni učinki:

 • racionalizacija in poenostavitve ePoslovanja v EU
 • avtomatizacija poslovanja z eDokumenti eSLOG 2.0
 • zmanjševanje ogljičnega odtisa z brezpapirnim poslovanjem
 • povečevanje transparentnosti poslovanja in zmanjšanje tveganj za neracionalno porabo javnega denarja
 • odpiranje trgov javnih storitev v EU in večja konkurenčnost
 • cenejše in bolj kakovostne javne storitve za državljane in gospodarstvo Slovenije/EU
 • povezovanje institucij, državljanov in gospodarstva Evrope zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja, blaginje, ustvarjanja delovnih mest in izboljšanja življenja
O instrumentu za povezovanje Evrope

Projekt "Readiness Of Slovenian E-Invoicing 2” (2019-SI-IA-0006) je sofinanciran preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). CEF Telecom je ključni instrument EU za podporo čezmejnim stikom med javnimi upravami, podjetji in državljani, preko uporabe digitalne storitvene infrastrukture (DSI) in širokopasovnih omrežij. Podprti projekt bo prispeval k ustvarjanju evropskega ekosistema medsebojno kompatibilnih in povezanih digitalnih storitev, ki odlikujejo enotni digitalni trg.

Na projektu sodelujejo


UJP
Gospodarska zbornica Slovenije
ZZI
Moj Denar
Vinibis