Center za ePoslovanje

Center za ePoslovanje Slovenije (EPOS) nudi podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom na enem mestu zbrane vse pomembne informacije in pomoč za uvedbo in učinkovito izvajanje ePoslovanja.

Vzpostavitev Centra za ePoslovanje izhaja iz projekta eSLOG, delovanja Slovenskega nacionalnega foruma za eRačune, sodelovanja z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter drugih iniciativ za zagotavljanje in spodbujanje uvajanja ePoslovanja v slovenskem gospodarstvu.


Osrednji cilj programa Centra je dviganje konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva s spodbujanjem uvajanja dematerializiranega poslovanja v vsa slovenska podjetja in organizacije javne uprave.
Področja delovanja

Področja delovanja Centra:

 • Standardizacija elektronskih dokumentov (eSLOG, sodelovanje v SIST, CEN)
 • Javne storitve ePoslovanja (Nacionalni register ePoslovanja, podporna orodja za delo z eDokumenti)
 • Nacionalni forum za eRačune
 • Priporočila in dobre prakse za pošiljanje, izmenjavo, prejem in za hrambo poslovnih eDokumentov
 • Raziskave in analize trga na področju ePoslovanja
 • Sodelovanje in mreženje s ključnimi deležniki ePoslovanja v Sloveniji in tujini
Cilji do leta 2025

Glavni cilji Centra za ePoslovanje do 2025

Center za ePoslovanje ima ambiciozen cilj, da Slovenija ostane ena od vodilnih držav v EU na področju ePoslovanja, kar bomo dosegli s pospešenim uvajanjem standardov ePoslovanja ter z učinkovito podporo in promocijo v gospodarstvu vplivali na podjetja v različnih panogah, da se hitreje odločajo za ePoslovanje. Glavni cilji so zato:

 • 50% povečanje obsega B2B ePoslovanja
 • Razvoj in vzdrževanje novih verzij za poslovne elektronske dokumente v eSLOG standardu
 • Razvoj in ponujanje storitev za ePoslovanje
 • Vpeljava varnih standardiziranih ePoti za fizične osebe (povezava na standarde e-vročanja)
 • Uvajanje standardov ePoslovanja v celotno dobavno verigo javne uprave
Glavne koristi za gospodarstvo

Glavne koristi Centra za ePoslovanje za gospodarstvo

 • Digitalizacija / poenostavitev / avtomatizacija poslovanja v slovenskem gospodarstvu in javnem sektorju
 • Omogočanje vključevanja podjetij v mednarodne, digitalne trge in distribucijske verige
 • Zniževanje stroškov in večja učinkovitost podjetij zaradi digitalizacije
 • Omogočanje vključevanja podjetij v krožno gospodarstvo
 • Omogočitvene tehnologije za sodelovanje in povezovanje podjetij in ustvarjanje večje dodane vrednosti
 • Dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (predvsem SME)