17. december 2020

Raziskava: Povpraševanje po digitalnih profilih v slovenskih organizacijah

Se tudi vaše podjetje srečuje s pomanjkanjem ustreznih digitalnih profilov?Vabimo vas, da sodelujete pri raziskavi.

Podjetje

Digitalni profili predstavljajo ključen kader, potreben v vse bolj prisotni digitalni transformaciji gospodarstva. Posledično je napovedovanje potreb po kadrih na področju digitalnih profilov trenutno izjemno aktualna in pomembna tematika.

Digitalizacija pomembno vpliva tudi na trg dela, pri čemer odločilno spreminja tako povpraševanje kot tudi oblikuje ponudbo delovne sile, s tem pa nastajajo potrebe po določenih profilih ali do zdaj neobstoječa delovna mesta.

Za namen oblikovanja učinkovitih digitalnih profilov, primernih za nastajajoča delovna mesta, pa morajo posamezniki osvojiti in obvladati potrebne in zadostne digitalne kompetence.

Število trenutno zaposlenih digitalnih profilov ter napovedi posameznih organizacij glede potreb po kadrih na področju digitalnih profilov lahko pomembno pripomorejo k zagotovitvi potrebnih kadrov v prihodnosti.

V Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenije so pripravili vprašalnik, ki bo ponudil vpogled v trenutno stanje povpraševanj po digitalnih profilih v slovenskih podjetjih.

IZPOLNITE VPRAŠALNIK

Novica | Raziskava povpraševanja po digitalnih profilih v slovenskih organizacijah

Predviden čas reševanja vprašalnika je 10 minut. Odgovori v raziskavi so anonimni in bodo obdelani le na skupinski ravni. Vprašanja, povezana z lastnostmi podjetja, služijo zgolj kot osnova za kategoriziranje rezultatov in nikakor za profiliranje sodelujočih. Omogočeno je shranjevanje vprašalnika za namen kasnejšega nadaljevanja izpolnjevanja.