09. avgust 2019

Register podpornih elementov za eRačune

CEF je objavil register podpornih elementov za izvajanje evropskega standarda za eRačune.

Novica eregister epos

Register omogoča neposreden dostop do različnih tehničnih virov (šifranti, preverjanja, CIUS in razširitve itd.), ki so v pomoč pri uvedbi eRačunov in upoštevanju evropskega standarda za eRačun.

Register je dostopen na tej povezavi.