25. november 2020

Pojasnilo zapisa davčnih številk/identifikacijskih številk za DDV prodajalca in kupca v e-SLOG 2.0 e-račun

Nacionalni forum za e-račun podaja pojasnilo glede zapisa davčnih številk/identifikacijskih številk za DDV prodajalca in kupca v poslovnih terminih za e-račune v e-SLOG 2.0. Pojasnilo se nanaša na razlikovanje glede na to ali je prodajalec/kupec identificiran za namene DDV ali ni.

Eračuni

V primeru, da prodajalec (SE – izdajatelj e-računa) JE identificiran za namene DDV se identifikacijska številka za DDV zapiše v okviru poslovnih terminov BT-31 in BT-32:

BT-31

<D_1153>VA</D_1153>

<D_1154>SI73354376</D_1154>

BT-32

<D_1153>AHP</D_1153>

<D_1154> SI73354376</D_1154>

V primeru, da prodajalec (SE- izdajatelj e-računa) NI identificiran za namene DDV se davčna številka zapiše v okviru poslovnega termina BT-32:

BT-32

<D_1153>AHP</D_1153>

<D_1154>10641424</D_1154>

V primeru, da kupec (BY – prejemnik e-računa) JE identificiran za namene DDV se identifikacijska številka za DDV zapiše v okviru poslovnih terminov BT-48 in NBT-013:

BT-48

<D_1153>VA</D_1153>

<D_1154>SI73354376</D_1154>

NBT-013

<D_1153>AHP</D_1153>

<D_1154> SI73354376</D_1154>.

V primeru, da kupec (BY - prejemnik e-računa) NI identificiran za namene DDV se davčna številka zapiše v okviru poslovnega termina NBT-013:

NBT-013

<D_1153>AHP</D_1153>

<D_1154>10641424</D_1154>

V primeru izdaje e-računa z davčno kodo O – Services outside scope of tax (transakcije izven sistema DDV oziroma transakcije, ki niso predmet DDV) se identifikacijska številka za DDV/davčna številka prodajalca/kupca zapiše samo pod šifro AHP.