19. oktober 2022

Predlog Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov

Na 13. seji Nacionalnega foruma za e-račun, je bil članom predstavljen predlog Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov. Predlog zakona je bil pred dobrim letom že v javni obravnavi, vendar je bil nato umaknjen iz obravnave. Predlog zakona predvideva obvezno izmenjavo e-računov za vse poslovne subjekte.

Predlog zakona bo predvidoma v naslednjih mesecih ponovno posredovan v proceduro za sprejem. Ker je sodelovanje vseh deležnikov v sistemu izmenjave elektronskih računov in ostalih dokumentov zelo pomembno pri pripravi zakona, je bilo v vmesnem času opravljenih veliko srečanj z različnimi deležniki. Na pobudo članov, se bo v okviru Foruma oblikovala posebna strokovna skupina, ki se bo osredotočila na standardizacijo določenih postopkov izmenjave elektronskih računov in drugih dokumentov prek ponudnikov e-poti.

Taxreply 554