23. september 2020

Projekt ROSE 2 postavil osnovo za avtomatizacijo procesov pri nabavnem poslovanju

Slovenija pri razvitosti digitalne družbe res ni v evropskem vrhu, je pa naredila velik korak naprej pri elektronskem poslovanju. Predvsem pri poenotenju e-poslovanja v gospodarstvu, kjer se je od leta 2005 uveljavlja en standard–eSLOG.

Eposlovanje

Kljub temu, da je bilo o pomanjkljivosti tega standarda v preteklosti prelitega veliko črnila, se je njegova takojšnja uporaba v gospodarstvu ter z letom 2015 obvezna uporaba v javnem sektorju izkazala kot ključna. Smo namreč ena redkih držav EU, ki ima tako poenoten standard.

»V ostalih evropskih državah je običajno tako, da imajo en standard za javno upravo, v gospodarstvu pa vlada velika zmešnjava. Gre večinoma za zahodne države, kjer je e-poslovanje prisotno že leta in različne panoge uporabljajo različne formate. Poenotenje e-poslovanje v EU je precej bolj kompleksno kot v Sloveniji, saj se je treba prilagajat številnim formatom in standardom,« je povedal Rok Bojanc, koordinator Nacionalnega foruma za e-račun, ki povezuje in usmerja delovanje vseh deležnikov v državi na področju e-poslovanja ter sodeluje pri razvoju nacionalnih in evropskih standardov.

Več si lahko preberete v IKTFinance >>