Ponudniki ePoti

Ponudniki ePoti so ključen deležnik pri izmenjavo eRačunov in drugih eDokumentov. Zagotavljajo namreč varno, zanesljivo in sledljivo dostavo eDokumentov od izdajatelja in prejemnika. Ponudniki ePoti so za eDokumente v enaki vlogi kot Pošta pri pošiljanju papirnih dokumentov.

Večina ponudnikov ERP programskih rešitev ima v svoje rešitve že integrirane povezave s ponudniki ePoti, zato se pošiljanje in prejem eDokumentov izvede avtomatično v ozadnju in od končnega uporabnika ne zahtevajo dodatnih ročnih aktivnosti.

Slovenski nacionalni forum za eRačune je pripravil Kodeks ponudnikov omrežij elektronske izmenjave dokumentov, v katerem se podpisani ponudniki ePoti zavežejo k izvajanju osnovnih standardov za kvalitetno, odprto in zanesljivo izmenjavo eDokumentov.

K izmenjavi e-računov z UJP lahko pristopijo ponudniki e-poti, ki omogočajo izmenjavo e-računov za več poslovnih subjektov.

Ponudniki e-poti, ki želijo pristopiti k izmenjavi e-računov z UJP, sporočijo interes oziroma ne zavezujočo ponudbo na elektronski naslov ujp(at)ujp.gov.si. S ponudniki e-poti, ki ponujajo brezplačno izmenjavo e-računov, bodo sklenjene neposredne pogodbe.

Ponudniki elektronske poti, ki za svoje storitve v zvezi z izmenjavo e-računov zaračunavajo nadomestila in stroške, bodo izbrani v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje in notranjim aktom UJP, ki ureja oddajo javnih naročil.