Uprava za javna plačila

UJP - enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki

UJP je enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov, ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki. E-račune morajo proračunski uporabniki prejemati in izdajati le prek UJP. Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki, morajo za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati e-račune.
Pravne osebe lahko pošiljajo e-račune proračunskim uporabnikom prek:
 • bank in ponudnikov e-poti, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov, ter
 • portala UJPeRačun.
Fizične osebe lahko pošiljajo e-račune proračunskim uporabnikom prek:
 • portala UJPeRačun.
Pošiljanje e-računov prek bank in ponudnikov e-poti

Pošiljanje e-računov prek bank in ponudnikov e-poti

Izdajatelji pridobijo navodila in pogoje za pošiljanja e-računov prek bank in ponudnikov e-poti neposredno pri izbrani banki ali ponudniku e-poti.

Ponudniki e-poti

K izmenjavi e-računov z UJP lahko pristopijo ponudniki e-poti, ki omogočajo izmenjavo e-računov za več poslovnih subjektov. Ponudniki e-poti, ki želijo pristopiti k izmenjavi e-računov z UJP, sporočijo interes oziroma pošljejo nezavezujočo ponudbo na elektronski naslov ujp(at)ujp.gov.si. S ponudniki e-poti, ki ponujajo brezplačno izmenjavo e-računov, bodo sklenjene neposredne pogodbe. Ponudniki elektronske poti, ki za svoje storitve v zvezi z izmenjavo e-računov zaračunavajo nadomestila in stroške, bodo izbrani v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje in notranjim aktom UJP, ki ureja oddajo javnih naročil.

Pošiljanje e-računov prek portala UJPeRačun

Pošiljanje e-računov prek portala UJPeRačun

 • Namenjen je manjšim izdajateljem za pripravo (ročni vnos e-računov) ter pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom.
 • Izdajatelji lahko pošljejo največ 60 e-računov na leto.
 • Dostop do portala UJPeRačun je možen s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali SIGOV-CA).
 • Za vključitev v portal UJPeRačun je potrebno na vstopni strani oddati Vlogo za novega uporabnika, v katero se vpiše davčna številka izdajatelja (za zavezance DDV se vpiše davčna številka s predpono SI), ime in priimek uporabnika ter e-naslov, na katerega bo posredovano geslo za dostop (vloge ni potrebno natisniti in poslati Upravi Republike Slovenije za javna plačila).
 • Pred prvim vstopom v portal UJPeRačun je potrebno namestiti komponento za elektronsko podpisovanje e-računov.
Več informacij o pogojih poslovanja in uporabi portala UJP eRačun

Odložišče velikih datotek

Odložišče velikih datotek

 • Namenjeno je izdajateljem e-računov za začasno odlaganje velike datoteke (večje od 2 MB) kot priloge k e-računu, katerih prejemniki so proračunski uporabniki. Dostop do odložene velike datoteke je možen do 30 dni.
 • Za vsako odloženo veliko datoteko se pripravi kartica z naslovom spletne povezave, prek katerega je mogoče dostopati do odložene datoteke.
 • Izdajatelj e-računa priloži kartico z naslovom spletne povezave k e-računu, prejemnik e-računa pa prek tega naslova prevzame veliko datoteko odloženo v Odložišču velikih datotek.
 • Za vključitev v Odložišče velikih datotek potrebuje izdajatelj kvalificirano digitalno potrdilo enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali SIGOV-CA). Ob prvi prijavi se ustvari uporabniški račun izdajatelja oziroma uporabnika.


Več informacij o pogojih poslovanja in uporabi Odložišča velikih datotek

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki